Wywiadówki

Dnia 3 lutego br. o godz. 17.00 odbędzie się śródokresowe zebranie wywiadowcze.

Plan spotkania:

  • zebranie ogólne z dyrektorem szkoły,
  • zebranie z wychowawcami klas: zapoznanie rodziców z bieżącymi wynikami uczniów (dydaktyczne, zachowanie i frekwencja) oraz sukcesami uczniów danej klasy,
  • konsultacje indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Zapraszamy!

Dnia 19 listopada bieżącego roku o godzinie 17.00 odbędzie się śródokresowe spotkanie z rodzicami, na którym powiadomieni zostaniecie Państwo o wynikach w nauce i w zachowaniu uczniów, omówimy bieżące sprawy związane z życiem szkoły.

Prosimy o niezawodne przybycie.

24 września 2015 r., o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców. Podczas wywiadówki rodzice zostaną poinformowani o planach pracy szkoły, kalendarium, ważnych przedsięwzięciach, zmienionych zapisach w Statucie. Zostaniecie Państwo zapoznani z  Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki,  dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych Uzupełnimy sprawy związane z dokumentacją. Zależy nam bardzo na Państwa obecności, więc prosimy o przybycie.

Porządek spotkania:
17.00 - rozpoczęcie w  sali gimnastycznej  (dyrektor)
17.30 - spotkania z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 23 kwietnia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie śródokresowe.  Program spotkania:

  1. Wystąpienie przedstawiciela Rady Pedagogicznej  ZSP w Milczy z ofertą swojej placówki.
  2. Zebranie ogólne z Dyrekcją szkoły.
  3. Konsultacje z wychowawcami, przekazywanie  informacji o osiągnięciach klas, sukcesach poszczególnych uczniów.

Liczymy na Państwa przybycie.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 1700 odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Wywiadówka rozpocznie się zebraniem ogólnym, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, gdzie zostaną podane informacje dotyczące ocen z przedmiotów i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2014/2015.

Zapraszamy!

Dnia 20 listopada 2014 r. o godzinie 1700 - czwartek - odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami. Tematem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych szkoły. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

Również 20 listopada o godzinie 1600 (przed wywiadówką) zapraszamy rodziców uczniów klasy I i oddziałów przedszkolnych na indywidualne spotkania z Panią Urszulą Jurczyk - Czekańską - neurologopedą z Poradni w Miejscu Piastowym, gdzie można będzie uzyskać informacje o wynikach logopedycznych badań przesiewowych.

Zapraszamy do licznego udziału.