Konkursy biblioteczne

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy, co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Na wybór patrona tego dnia miał wpływ fakt, że napisane przez niego baśnie znane są na całym świecie. Przeczytane po raz pierwszy w dzieciństwie zapadają głęboko w pamięć i zostają z nami przez całe dorosłe życie. 6 kwietnia został przeprowadzony konkurs czytelniczy pod nazwą „Świat Andersena”. W czytelniczych zmaganiach wzięli udział uczniowie klas drugiej, trzeciej i czwartej.

Uczestnicy konkursu mieli przeczytać następujące baśnie Andersena: „Brzydkie kaczątko”, „Dziecię elfów”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Dzikie łabędzie”, „Królowa Śniegu” oraz „Słowik”.

Konkurs miał na celu popularyzowanie czytania książek, rozbudzenie motywacji do czytania, zdobywanie wiedzy poprzez zabawę oraz rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich wśród najmłodszych czytelników. Uczniowie rywalizowali w dwuosobowych zespołach klasowych w takich konkurencjach jak: zgaduj - zgadula, z jakiej baśni pochodzi fragment, podaj tytuł i postać z baśni, kalambury, itp. Uczestnicy konkursu poznali również ciekawostki o życiu i twórczości H. Ch. Andersena.

Wszyscy, którzy brali udział w konkursie bardzo dobrze znali baśnie i wykazywali się wiedzą, prezentując wyrównany poziom. Bezapelacyjnie, reprezentantki klasy 3 Liwia Michalak oraz Aleksandra Polańska okazały się najlepszym zespołem. To im został wręczony laur zwycięstwa. Dziewczęta otrzymały nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy upominki.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Anna Michnowicz

Więcej zdjęć w Galerii.

Po raz kolejny na całym świecie w październiku biblioteki szkolne obchodziły swoje święto - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbywają się różne działania promujące bibliotekę i czytelnictwo, których celem jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, bowiem “szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni”. Hasłem tegorocznych obchodów było hasło „Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej okazji nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego przygotowali dla czytelników naszej szkoły działania propagujące czytelnictwo.

Zostały przeprowadzone konkursy: Konkurs plastyczny na ilustrację do ulubionej baśni dla uczniów klas 1 – 3 oraz Konkurs na plakat z hasłem promującym bibliotekę szkolną dla uczniów klas 4 – 7.

Cele konkursów:

 • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań książką,
 • promowanie talentów plastycznych uczniów,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • współpraca biblioteki z wychowawcami klas,
 • popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym.

W konkursach bibliotecznych wzięło udział 14 uczniów.

Wszyscy chętni uczniowie z klas 1 - 3 wykonali ilustracje do ulubionej baśni. Jury w składzie M. Kwiatkowska i J. Tuchowska przyznało miejsca:

I miejsce Hanna Zubik - kl. 1
II miejsce Liwia Michalak - kl. 3
III miejsce Julia Polańska - kl. 1, Aleksandra Polańska - kl. 3

Wśród prac konkursowych na plakat z hasłem promującym bibliotekę szkolną Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce Adam Kaczor - kl. 4
II miejsce Oliwia Czapor - kl. 6
III miejsce Amelia Kuźniar - kl. 4

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Dziękujemy za włączenie się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych.

Wszystkim czytelnikom składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu ciekawych i fascynujących przeżyć z literaturą. Sięgajmy po dobre książki, pamiętając o tym, że: „ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.”

Anna Michnowicz

Więcej zdjęć w Galerii.

Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych sięgają 1999 r. To wówczas Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL), zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, które przypadły na czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek szkolnych w procesie edukacji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów i promocja oddziaływań kulturalnych bibliotek szkolnych.

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Baśnie i legendy z całego świata”.

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursach:

- Konkurs plastyczny na ilustrację do ulubionej baśni dla klas 1 - 3

- Konkurs na  plakat z hasłem promującym bibliotekę szkolną dla klas 4 - 7

Regulaminy konkursów do pobrania:

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na ilustrację do ulubionej baśni

Regulamin szkolnego konkursu na plakat z hasłem promującym bibliotekę szkolną

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej
w Bziance

serdecznie zaprasza


do udziału w konkursie plastycznym
z okazji 94 urodzin Kubusia Puchatka

„Urodziny Kubusia Puchatka świętujemy,
piękne kartki z życzeniami mu ślemy”

 

14 października w 1926 roku wydano książkę opisującą losy sympatycznego misia i jego przyjaciół: Prosiaczka, Królika, Sowy, Kłapouchego, Mamy Kangurzycy i Maleństwa oraz Krzysia.

Wszystko zaczęło się jednak w 1921 roku, kiedy to Alan Alexander Milne podarował swojemu rocznemu synowi misia-maskotkę. To właśnie dzięki tej zabawce powstała postać słynnego misia. Opisywanie jej przygód zapoczątkowane zostało w książce „Kubuś Puchatek”. Losy Puchatka i jego przyjaciół uwielbiają nie tylko maluchy na całym świecie, ale także dorośli.

REGULAMIN KONKURSU - do pobrania

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana,
albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.

J. Lelewel

Od 18 lat, na całym świecie, październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych, propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa,  integrację środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek odbywał się pod hasłem „Książka nas łączy”. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała szereg akcji promujących czytelnictwo i działalność biblioteki.

Zostały przeprowadzone konkursy: konkurs plastyczny „Laurka i życzenia dla biblioteki” dla uczniów klas 1 – 2 oraz konkurs literacki „ Cała prawda o czytaniu książek” dla uczniów klas 3 – 7 na wiersz, rymowankę lub hasło reklamujące książkę, bibliotekę oraz czytanie.

Cele konkursów:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów w wykorzystaniu różnych środków wyrazu,
 • popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym,
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,
 • zachęcanie dzieci do aktywności twórczej,
 • promowanie talentów plastycznych uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

W konkursach bibliotecznych wzięło udział 23 uczniów.

Wszyscy chętni uczniowie z klas I – II wykonali laurki, w których zamieścili życzenia, kierowane do naszej szkolnej biblioteki. Najpiękniejsze z nich zostały nagrodzone.

I miejsce uzyskała Lena Knurek - kl. I
II miejsce Julia Domin - kl. I
III miejsce Oliwia Czapor - kl. II

Jury w składzie p. M. Wojtuń i p. A. Michnowicz wyłoniło następujących zwycięzców konkursu literackiego:

I miejsce Dorota Gębuś - kl. III
II miejsce Maja Dziepak - kl. VI
III miejsce Julia Ekiert - kl. III

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody - środki plastyczne i gry.

Nasza szkolna biblioteka zorganizowała  również dla przedszkolaków  spotkanie z Reksiem, który w tym roku skończył 50 lat. Najmłodsi uczniowie szkoły wysłuchali opowiadania o przygodach Reksia, czytanego przez bibliotekarza. Historię o przygodach sympatycznego pieska wzbogaciły przygotowane dla każdego uczestnika spotkania, malowanki z Reksiem.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych konkursach, a laureatom gratulujemy zwycięstwa. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na tablicy w holu szkoły.

opracowała: A. Michnowicz

Spotkanie z Reksiem

Więcej zdjęć w Galerii.

 

Konkursy biblioteczne

Więcej zdjęć w Galerii.